Studenții de la facultățile de Drept din țară înmatriculați în anul III sau IV de studiu, cursuri de zi, pot beneficia de o bursă pe o perioadă de șase luni, participînd la concursul de eseuri „Bursele RTPR ALLEN & OVERY”, organizat de către Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA (RTPR) în asociere cu Allen & Overy LLP. Cei interesați trebuie să trimită lucrările pînă la data de 8 ianuarie 2018, perioada de acordare a bursei fiind ianuarie – iunie 2018.

Cîștigătorii concursului de eseuri vor fi premiați cu bani pentru locul I, II și III și se va acorda doar cîte un loc pentru fiecare an de studiu în parte. Valoarea Burselor RTPR Allen & Overy este de: 350 EURO/lună, pentru lucrarea premiată cu locul I; 150 EURO/lună, pentru locul al II-lea; 100 EURO/lună, pentru locul al III-lea. De asemenea, cabinetul de avocatură RTPR Allen & Overy va putea acorda premii speciale pentru lucrările deosebite prezentate de studenţii participanţi, care nu au fost premiaţi cu niciuna dintre burse.

„Acest concurs se adresează studenților de la toate facultățile de Drept din țară, nu doar celor din Iași. Concursul de eseuri a fost gîndit ca un concurs pentru studenți, nu și pentru masteranzi sau doctoranzi, iar motivul pentru care ne adresăm doar studenților din anii III și IV este că la acest nivel au parcurs deja materiile de care au nevoie în realizarea eseurilor”, a declarat Violeta Serban, Business Developmment Manager la RTPR Allen & Overy, cabinetul de avocatură din București.

Concursul se desfășoară în două etape. Prima oară, studenții trebuie să redacteze un eseu de maximum trei pagini, de format document Word cu font Times New Roman, corp 11, spaţiere la 1,5 rînduri, aliniere justify pe o temă propusă de organizatori. Alături de acesta trebuie să atașeze și o scrisoare de intenție, iar ambele texte le vor trimite prin email la adresa [email protected], prin poștă sau le vor preda personal la sediul cabinetului de avocatură Allen & Overy din București pînă la termenul limită stabilit.

În a doua parte, vor fi selectate și verificate eseurile, iar studenţii aleși vor participa în etapa a doua a concursului, care va avea loc la sediul RTPR Allen & Overy din Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, Bucureşti. Aceștia trebuie să își prezinte liber eseul timp de 15 minute, în faţa unui juriu alcătuit din avocaţi membri ai RTPR Allen & Overy. După terminarea prezentărilor, membrii juriului vor delibera şi vor anunţa cîştigătorii burselor.

Pentru studenții de la Facultatea de Drept de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, tema eseului pentru anul al III-lea este: A încheie cu B un contract pentru crearea stării sale (a lui A) de insolvabilitate în dauna lui C, creditorul lui A. C consideră că poate ataca contractul dintre A și B cu acțiune în nulitate sau cu acțiune revocatorie. Studenții trebuie să spună dacă ei consideră că există o astfel de opțiune și ce remediu ar recomanda dintre cele două, argumentîndu-și ideile.

Tema eseului pentru anul al IV-lea: un contract de vînzare, încheiat în noiembrie 2017 prevede că: (i) dreptul de proprietate asupra unui bun mobil se transferă la 1 ianuarie 2018 doar dacă cumpărătorul notifică vînzătorului pînă la 31 decembrie 2017 că dorește transferul dreptului de proprietate, (ii) în cazul în care cumpărătorul fie nu transmite nicio notificare, fie transmite o notificare prin care informează vînzătorul că nu dorește ca transferul dreptului de proprietate să opereze, contractul încetează iar cumpărătorul datorează vînzătorului 10% din prețul inițial stabilit. Studenții trebuie să decidă dacă este valabil contractul sau nu și să clasifice din punct de vedere juridic structura agreată de părți.

Concursul de eseuri „Bursele RTPR ALLEN & OVERY” a fost lansat pe 17 noiembrie și se află anul acesta la a cincea ediție, fiind organizat anual din 2013.

Sursă foto: uaic.ro