Conducerea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a stabilit noua metodologie de acordare a burselor studențești, în urma publicării în Monitorul Oficial a noului Ordin al Ministerului Educației Naționale nr. 3392/2017.

Atît pentru cele două săptămîni rămase din luna februarie 2017, cît și pentru celelalte luni din cel de-al doilea semestru al anului universitar curent, 30% din totalul de studenți de la ciclul de licență și master ai Universității Tehnice vor primi, în funcție de criteriile pe care le întrunește fiecare, burse de performanță, de merit și burse sociale. Bursele de performanță vor depăși suma de 1.000 de lei și se vor acorda, pe bază de concurs, studenților care au o medie mai mare de 9.60. În noua metodologie, dispare denumirea de burse de studiu și se păstrează doar bursele de merit, care vor fi între 1.092 de lei, valoare maximă, și 459 de lei, valoare minimă. „Pentru bursele de merit s-a impus o medie minimă de 7, însă nu este obligatoriu ca acestea să se ofere de la media 7 în sus. Unele facultăți pot acorda aceste burse de la media 9, altele de la 8.50, dar s-a fixat un minimum”, a declarat prof. univ. dr. Cezar Oprișan, prorector relația cu studenții.

Bursele sociale se vor ridica pînă la 458 de lei pe lună pentru fiecare student care dispune de acest tip de bursă, iar ele se pot cumula cu alte tipuri de burse, doar dacă facultatea la care este înscris studentul dispune de fondul necesar.

TUIASI a stabilit ca bursele doctoranzilor să crească în primii doi ani de studiu, urmînd ca acestea să atingă suma de 1.450 de lei. În anul al treilea, doctoranzii pot primit și burse în valoare de 1.680 de lei.

În decursul acestei săptămîni, toate universitățile din Iași și din țară urmează să stabilească care vor fi criteriile de acordare a burselor, dar și valoarea acestora.

Foto: Ionuț TEODERAȘCU