Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a cîștigat locul I pe țară în cadrul primei runde de aplicații pentru „Schema de granturi competitive pentru universități – Centre de Învățare (SGCU-CI) finanțate din Proiectul privind Învățămîntul Secundar (ROSE)”, rezultatele finale fiind afișate pe 4 decembrie 2017. Schema de granturi vizează finanțarea unui centru de consiliere pentru studenți, iar Universitatea urmează să implementeze centrul acesta la parterul căminelor T5-T6 din Campusul Studențesc „Tudor Vladimirescu”, imediat ce se va semna Acordul de Grant (AG) între TUIASI și Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE). Centrul va oferi activități remediale, ce presupun o serie de consultații la materiile generale sau de specialitate pe care studenții le urmează în anul I: matematică, mecanică sau fizică.

„Vor fi activități și de dezvoltare personală, de consultanță psihologică, un centru foarte frumos gîndit de colegii noștri de la Arhitectură, în așa fel încît studenții să aibă o stare de bine, o stare de liniște, care să le permită să interacționeze cu tutori, diverși consilieri”, a declarat Eugen Neculai Seghedin, prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității la TUIASI și directorul proiectului prezentat în cadrul ROSE.

TUIASI a participat cu proiectul „Reducerea Abandonului Școlar al Studenților din Anul Întîi prin Activități Remediale și de Consiliere în Centrul de Învățare din cadrul TUIASI REMEDIUM”, unde a acumulat suma de 906,138,00 de lei cu 92,50 de puncte. Fondurile primite vor fi implementate în trei facultăți din cadrul Universității: Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial și Facultatea de Construcții. Proiectul a fost trimis pe 14 iulie și a fost verificat de doi evaluatori în două runde: verificarea conformității tehnice și administrative și evaluarea calitativă. Acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare din momentul în care a fost semnat AG. Prima tranșă a grantului va fi virată după 45 de zile de la semnarea AG, în limita deschiderilor bugetare, urmînd să fie oferită și cea de-a doua tranșă a grantului, după 45 de zile de la semnarea solicitării ultimei tranșe de către universitate.

Tot pe lista proiectelor aprobate se numără și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) cu un punctaj de 82,75, beneficiind de 900,900,00 de lei pentru proiectul „Centrul de Învăţare al UAIC: Performanţă Pas cu Pas! CI – P3”. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF) a fost ultima care a primit granturi în cadrul ROSE, acumulînd un punctaj de 72,75 și suma de 908,960,00 de lei. Reprezentanții UMF au prezentat proiectul „Centru de învățare – mecanism suport pentru studenții aflați în situație de risc din cadrul Universității de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași CI-UMFIS”.

Pentru granturile oferite în cadrul ROSE au fost înscrise 30 de proiecte dintre care 12 au fost aprobate, 13 nu au îndeplinit criteriile de conformitate tehnică și administrativă, patru nu au obținut cel puțin 70 de puncte și unul care nu a obținut cel puțin 50% din punctajul maxim pentru fiecare sub-criteriu. ROSE-Romanian Secondary Education Project este un proiect în valoare de 200 de milioane de euro, finanțat integral de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în baza legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut între România și BIRD, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 și se va derula pe o perioadă de șapte ani, în intervalul 2015-2022. Proiectul este implementat de către Ministerul Educației Naționale (MEN), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Sursă foto: tuiasi.ro