Conducerea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” (TUIAȘI) și-a propus anul acesta să ia măsuri privitoare la acordarea creditelor pentru activitățile de voluntariat. Studenții care vor dori să primescă credite suplimentare vor trebui să depună un dosar cu toate activitățile desfașurate pe parcursul unui an universitar. Dosarele vor fi examinate de o comisie de evaluare formată din decanul facultății respective, alături de profesori și studenți. Comisia va fi aprobată de către Biroul Consiliu al fiecărei facultăți.

„Avem o procedură care a fost prezentată Senatului anul trecut pentru recunoașterea acestor stagii de voluntariat, însă consemnarea efectivă a acestora se va face numai în momentul în care va fi revizuită Carta Universitară, deoarece conform Legii nr. 1/2011, aceste credite se pot acorda numai în condiții pe care le prevede aceasta. Revizuirea Cartei se va produce în scurt timp, nu pot spune anume cînd pentru că nu e un proces simplu. Avem nevoie de consultarea întregii comunități academice ca să se producă vreo schimbare. Noi sîntem printre primele universități care și-au făcut proceduri pentru acordarea de credite încă de acum doi ani”, a declarat prof. univ. dr. Nicolae Seghedin, prorectorul responsabil cu activitățile didactice la TUIAȘI.

Pentru a primi aceste credite suplimentare voluntarii vor trebui să îndeplinească anumite condiții, cum ar fi apartenența la o organizație studențească și efectuarea a minimum 84 de ore de voluntariat într-un an universitar. Aceste credite vor fi trecute pe suplimentul diplomei de absolvire și nu le vor înlocui pe cele obligatorii prevăzute de universitate.

Studenților li se vor elibera și certificate ce vor cuprinde competențele căpătate în urma activităților la care au participat. Acestea vor putea constitui un avantaj pentru angajare a viitorilor absolvenți.

Deoarece au depus dosarele încă de anul trecut, primii voluntari care vor primi credite pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2013-2014 sînt cei din cadrul Ligii Studenților Electroniști din Iași.