60 de studenți, masteranzi și doctoranzi de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) au participat la atelierul de scriere academică organizat de Asociația Studenților Francofoni din Iași (ASFI) miercuri, 6 decembrie 2017. Discuția a fost moderată de lect. univ. dr. Ilie Moisuc, profesor la Facultatea de Litere de la UAIC. Printre subiectele dezbătute se numără problema scrierii academice, plagiatul, redactarea corectă a unei lucrări academice sau redactarea bibliografiei într-o lucrare.

Evenimentul a început cu definirea scrierii academice. „O definiție de lucru ar fi aceea că scrierea academică este procesul de redactare de documente cu caracter cvasioficial în spațiul academic și produsele obținute. O definiție sociologizantă ar suna cam așa: o formă de interacțiune socială specifică mediului academic. De pildă, ceea ce voi produceți în sesiune este o formă de interacțiune socială, produceți un text care are o dimensiune explicit evaluativă”, a apreciat lect. univ. dr. Ilie Moisuc. O altă definiție compară scrierea academică cu o oglindă care scoate în evidență calitățile și defectele celui care scrie.

Inexistența unor cursuri de scriere academică, o problemă

Lectorul a vorbit și despre inexistența la UAIC a unor cursuri obligatorii de etică, integritate sau scriere academică. „De anul acesta la noi la Litere se organizează, în locul cursurilor de TIC, cursuri de introducere în metodologia cercetării, în special la secția de română. În acest curs ating foarte mult diferitele probleme care țin de scrierea academică. De altfel, fiecare seție ar trebui să aibă acest curs”, a spus Ilie Moisuc, menționînd faptul că studenții sînt puși în dificultate în momentul scrierii unei lucrări, din cauza necunoașterii regulilor de tehnoredactare. Conform acestuia, este necesar ca toți să cunoască regulile elementare pentru redactarea unui e-mail și să se asigure că mesajul lor este scris corect și ușor de înțeles. Totodată a mărturisit că este indicat ca formula de adresare în cazul unui mesaj scris să fie de tip apelativ, nu sub formă de salut.

Plagiatul, furt intelectual

Un alt subiect abordat a fost plagiatul, cu precizarea faptului că este ilegal, imoral, înjositor și periculos. „Dacă plagierea se realizează în context de evaluare, la unele facultăți sancțiunea este, conform regulamentului, exmatricularea”, a afirmat lectorul de la Catedra de Limba Română.

În cadrul atelierului, moderatorul a arătat studenților prezenți cum să verifice dacă textul scris este sau nu plagiat și a prezentat regulile elemenare pentru citare într-o lucrare academică. Participanții au fost întrebați dacă „A învăța pe de rost și a reproduce la examen, în scris, cursul profesorului, este sau nu plagiat?”, însă nu s-a ajuns la o concluzie finală.

Pe parcursul întîlnirii, lectorul a răspuns la întrebările adresate de studenți în ceea ce privește prescurtările folosite în cadrul citării, evidențiind necesitatea utilizării notelor de subsol. Tot el a subliniat importanța existenței în universități a unui soft anti-plagiat.

Întîlnirea s-a încheiat cu cîteva recomandări de cărți pentru aspectele tehnice și normative, dar și pentru dezvoltarea și rafinarea competenței de exprimare în planul activităților de scriere academică. Printre ele se numără Umberto Eco – Cum se face o teză de licența și Ilie Rad – Cum se scrie un text științific.

Un alt astfel de seminar a mai fost organizat în anul 2012 la UAIC, destinat studenților din ciclul de licență, „Ce să știi ca să scrii – seminar de scriere academică”, în cadrul căruia au fost dezbătute etapele redactării și documentării, dar și regulile ce trebuie respectate în cazul scrierii lucrărilor pentru facultate.

Sursă foto: Facebook ASFI