Carta Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va fi modificată în vederea reorganizării școlilor doctorale. În actuala versiune, Carta prevede ca școlile doctorale să fie organizate în cadrul facultăților. Modificarea aduce ca noutate organizarea școlii doctorale la nivel de universitate. Din Cartă vor fi modificate doar trei articole, cele care vorbesc specific despre organizarea școlilor doctorale. Propunerea de modificare a Cartei a fost aprobată de membrii Consiliului de Administrație (CA) în unanimitate.

„Inițiativa reorganizării școlilor doctorale este legată de asigurarea unui cadru care să faciliteze evaluarea programelor de studii doctorale, inclusiv prin evaluarea domeniilor de studii doctorale la nivelul universității. Prin noua organizare se are în vedere implicarea facultăților, în sensul existenței în fiecare facultate a unui consiliu de coordonare a programelor doctorale, la nivelul universității urmînd a se alege un consiliu al școlii și un director”, a precizat prof. dr. ing. Liviu Goraș, membru în senatul TUIASI.

În momentul de față TUIASI are zece școli doctorale asociate facultăților, specializate pe 13 domenii de doctorat.

Sursă foto: www.radioiasi.ro