Fie că s-au înscris pentru vreo sesiune a Simulării Concursului de Admitere care stă de înceapă, fie că-și trec numele abia pe listele finale de înscriere pentru examenul de admitere din luna iulie, absolvenții liceelor din anul acesta care doresc să devină medici sînt primii care vor trece prin procesul de admitere schimbat de la UMF. Cu primele măsuri puse la punct din toamnă, examenul așteaptă să le prezinte teze scrise formate din două materii și o pondere de doar 10% a bacalaureatului din nota finală, determinîndu-i să învețe din ce în ce mai mult.

Viitorii studenți ai Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF) au participat sîmbătă, 19 martie, la prima sesiune a Simulării Concursului de Admitere. Proiectul oferă tinerilor posibilitatea de a participa la trei sesiuni, următoarele două desfășurîndu-se duminică, 17 aprilie și vineri, pe 15 iulie, aceasta din urmă fiind o sesiune online. „Simularea Concursului de Admitere a început acum patru ani, cu scopul de a-i ajuta pe viitorii candidați care vor susține admiterea la UMF”, a precizat Tudor Voloșeniuc, inițiatorul proiectului în Iași. Acesta a mai precizat și că acesta este rezultatul cererilor candidaților, care din anul 2010 au început să solicite un asemenea proiect de simulare și la Iași, el fiind deja desfășurat, în perioada respectivă, în majoritatea centrelor universitare medicale din România.

Printre specializările la care tinerii înscriși pot alege să dea examenul se numără Medicina generală, Medicina dentară, Farmacia, Bioingineria medicală, Asistența medicală generală, Nutriția și dietetica, Balneo-fiziokinetoterapia și recuperarea și Tehnica dentară. Dintre cei 519 candidați înscriși pentru prima sesiune, cei mai mulți, 349 la număr, au optat pentru Medicină generală, în continuarea listei aflîndu-se Farmacia, cu 65 de doritori înscriși și, mai apoi, Medicina dentară, pe care au ales-o 50 de elevi. Deși un candidat a putut opta pentru toate cele trei sesiuni ale proiectului, acestuia nu-i va fi permisă susținerea, într-o sesiune, decît a unui singur examen, la una dintre cele opt specializări.

Îmbunătățirile simulării

În ceea ce privește subiectele, organizatorii, pentru a testa seriozitatea studenților din UMF dornici să se implice în proiect, au cerut acestora să realizeze minim cinci întrebări, dintre care două de dificultate ușoară, două de dificultate medie și una de dificultate grea, toate vizînd o singură disciplină dintre: anatomia și fiziologia omului, chimie organică sau biologie vegetală. Fiecare întrebare a trebuit să aibă cinci variante de răspuns, dintre care doar una să fie corectă și la finalul fiecărei întrebări, studentul a trebuit să menționeze pagina și manualul folosit pentru formularea cerinței. Astfel, acestea au urmat să fie selectate și cumulate cu cele realizate de Comisia Centrală sau de membrii asociațiilor partenere și au fost corectate de către profesori care își desfășoară activitatea academică în UMF.

O noutate a acestei ediții este strîns legată de elementele organizatorice ale sesiunilor de concurs. În acest an, elevilor li s-au pus la dispoziție atît o pagină de Facebook, cît și un grup, în cadrul cărora au putut discuta și cere celor implicați în desfășurarea proiectului detalii, atît referitoare la loc, spațiu, timp, cît și la subiectele pe care le au de pregătit. Tot în acest an a fost îmbunătățit și modul de afișare a candidaților înscriși la simulare, aceștia fiind grupați în trei categorii: înscrieri verificate și confirmate, cînd elevul candidat poate participa la sesiunile alese și numele său este trecut în lisă cu culoarea verde, înscrieri verificate și nevalidate, cînd elevul nu poate participa dacă înscrierea nu este validată de comisie, numele său apărînd, atunci, cu roșu și înscrieri neverificate, cînd numele candidatului apare trecut în listă cu gri.

Examenul, îngreunat treptat

Organizat de UMF, în parteneriat cu Societatea Studenților Mediciniști din Iași, Societatea Studenților Farmaciști din Iași, Societatea Studenților Stomatologi din Iași, Asociația Studenților Bioingineri din Iași și Societatea Studențească de Chirurgie din România, proiectul va respecta, în cadrul acestei ediții și noile schimbări ale metodologiei de admitere stabilite de către Consilul de Administrație și Senatul UMF, în toamna anului 2015.

Luate în urma constatării faptului că elevii care au susținut, în ultimii ani, examenul de admitere au fost din ce în ce mai bine pregătiți (ultima medie, la Facultatea de Medicină Generală, în sesiunea din luna iulie fiind de 9,15 la taxă și 9,44 la buget) hotărîrile au vizat: renunțarea treptată la importanța notei de la bacalaureat în nota finală a noului student, adăugarea unei a doua materii, la alegere, la examenul de admitere, introducerea treptată a testelor la prima vedere și introducerea treptată a întrebărilor de complexitate mare, de tip complement multiplu sau complement grupat. `În acest scop, al modificărilor, am consultat studenți ai universității noastre, cadre didactice din Comisia de Admitere, directori și profesori de biologie, fizică și chimie din liceele din Iași și din Moldova, care ne trimit un număr semnificativ de studenți în fiecare an”, au menționat reprezentanții Consiliului de Administrație al UMF Iași, într-un comunicat de presă făcut public pe 30 octombrie 2015.

Astfel, pentru sesiunea de admitere din acest an, principala modificare pusă în aplicate este scăderea ponderei notei de la examenul de bacalaureat din media finală. Dacă, pînă acum, bacalaureatul consta în proporție de 25% din totalul mediei de admitere, ponderea aceasta va scădea pînă la 10%, restul de 90% fiind constituit de nota testului grilă.

La Facultățile de Medicină Generală, Medicină Dentară și Farmacie, testul grilă nu se va mai da doar dintr-o singură materie, ci din două, una dintre ele fiind obligatorie, iar cealaltă fiind lăsată la alegerea studentului. Examenul la Medicină Generală și Medicină Dentară va conține, așadar, întrebări din biologie (materie obligatorie) și din chimie organică sau fizică (la alegere). La Facultatea de Farmacie, teza scrisă va fi din chimie organică (materie obligatore) și din biologie (reprezentată de materia clasei a XI-a) sau biologie vegetală (la alegere). La fiecare dintre cele trei facultăți, diferența de 90% din media de admitere (10% fiind bacalaureatul) va fi formată în proporție de 60% de disciplina obligatorie și în proporție de 30% de disciplina aleasă de către student.

O altă noutate va fi introducerea examenului de admitere la Facultatea de Bioinginerie Bedicală, unde pînă acum admiterea se desfășura sub forma unui concurs de dosare. Începînd cu anul 2016, tinerii vor avea de susținut o teză scrisă, sub forma unui test grilă, din matematică, fizică sau chimie (la alegere). În ceea ce privește admiterea la liniile de învățămînt cu 240 și 180 de credite, precum Asistența Medicală Generală, Balneo-fiziokinetoterapia și recuperarea medicală, Nutriția și Dietetica sau Tehnica Dentară, examenul de admitere va consta într-o teză scrisă la biologie sau chimie (la alegere).

În acest an întrebările vor fi de tip complement simplu și jumătate dintre ele vor fi la prima vedere. Pentru a se pregăti, absolvenților de liceu UMF le-a pus la dispoziție, încă din luna decembrie, cărți de teste cu întrebări asemănătoare celor date la examen.

Odată cu modificările metodologiei, UMF Iași a devenit cea de-a treia universitate de medicină și farmacie din țară cu o astfel de structură a examenului de admitere. Alături de instituția ieșeană, celelalte două universități care cer viitorilor medici să treacă printr-un astfel de concurs sînt UMF „Carol Davila” din București și UMF din Craiova.

Sursă foto: edu-news.ro