Anual, Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi (UNAGE) scoate pe piaţa românească între 300 și 400 de artişti cu acte în regulă, licenţiaţi sau masteranzi, fie ei de la Teatru, Arte vizuale şi Design sau Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice. După rapoartele decanilor de la cele trei facultăţi ale UNAGE, mai puţin de jumătate din numărul total al absolvenţilor lucrează conform specializării. Lipsa locurilor de muncă, stagiile de practică insuficiente sau dezinteresul unor studenţi sînt motivele principale ale procentului mic de absolvenţi încadraţi pe piaţa muncii.

 

Actori doar pe băncile facultăţii?

La Facultatea de Teatru, studenţii beneficiază pe parcursul anilor de studiu de stagii de practică. Această pregătire a lor are la bază suportul de colaborare cu instituţiile de specialitate, cum ar fi Teatrul „Luceafărul”, TVR Iaşi, Institutul Naţional de Teatru – Catedra Unesco şi suportul aplicaţiilor realizate în Sala Studio a facultăţii.

După un raport al decanului Facultăţii de Teatru, conf. univ. dr. Raluca Bujoreanu-Huţanu, promovabilitatea examenului de licenţă şi de disertaţie a ultimei promoţii este de 100% în cazul tuturor specializărilor, şi anume: Artele spectacolului (Actorie, Arta actorului mînuitor de păpuşi şi marionete, Regie de teatru, Coregrafie) şi Teatrologie (Jurnalism teatral). „În cei trei ani de studii de licenţă şi doi ani de studii de masterat, studenţii de la Teatru se bucură de discipline de specialitate ce sînt menite a-i pregăti pentru a se forma ca actori profesionişti şi pentru a lucra în domeniile aferente: teatru dramatic, în televiziune sau cinematografie, păpuşari sau marionetişti, regizori, consultanţi artistici, balerini sau chiar profesori”, a spus conf. univ. dr. Raluca Bujoreanu-Huţanu.

În cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră, creat special pentru a-i ajuta pe studenţi în alegerea rutei profesionale, s-au efectuat, în ultimul an, şapte activităţi de integrare a viitorilor absolvenţi ai domeniului Teatru în echipe şi proiecte artistice sau alte acţiuni care se pliază pe obiectivele acestui Centru.
În plus, Facultatea de Teatru efectuează şi studii cu studenţii din anii terminali privind intenţiile de angajare după absolvirea studiilor. Cu toate acestea, nu toţi studenţii îşi urmează pasiunea după terminarea studiilor, cei mai mulţi din motive strict financiare. Din această cauză, unii dintre ei pleacă în ţări cu un potenţial financiar mult mai mare decît cel al României, iar cei care rămîn în ţară se orientează spre alte domenii.

„Momentan sînt în anul al II-lea, nu ştiu ce se va întîmpla după ce voi susţine examenul de licenţă. Încă nu am decis dacă este necesar şi un master în Teatru sau nu, dar ştiu că îmi doresc foarte mult să profesez, să fiu actor, chiar şi în Iaşi. Salariile sînt mici, într-adevăr, dar eu sînt şi MC, mai fac bani şi din asta. De curînd, am început şi o colaborare cu TVR Iaşi de unde nu primesc bani, o fac din plăcere. Am şansa de a vedea cum se combină actoria cu televiziunea şi o consider o nouă portiţă spre viitorul meu în acest domeniu”, a declarat Dragoş Dăscăliţa, student în anul al doilea la Teatru.

Astfel, conform datelor furnizate de Asociaţia Absolvenţilor, care funcţionează la nivel de universitate, cei care profesează în Teatru după absolvirea studiilor la UNAGE variază între 20% şi 25%.

 

Creionîndu-şi viitorul

În ceea ce priveşte Facultatea de Arte vizuale şi Design, studenţii sînt mult mai avantajaţi. După un raport al decanului, încă din primii ani de la data terminării facultăţii, majoritatea celor care au absolvit se regăsesc pe piaţa muncii la nivelul calificării obţinute, precizează prof. univ. dr. Maria Urmă. „Vorbim despre învăţămîntul artistic unde majoritatea absolvenţilor se angajează în domeniu, conform calificării obţinute după anii de studiu, sau profesează ca liberi profesionişti. Important este faptul că noi, cei care îi călăuzim în cei trei sau cinci ani de studii, ne-am atins scopul pentru care ne aflăm aici, acela de a crea artişti”, a declarat prof. univ. dr. Maria Urmă.

În cadrul Facultăţii de Arte vizuale şi Design se realizează un contact direct între absolvenţi sau studenţi la master şi cadrele didactice, prin intermediul căruia se identifică absolvenţii angajaţi, la nivel de specializare. Un rol important în identificarea absolvenţilor angajaţi conform specializării îl are şi Departamentul pentru alegerea rutei profesionale şi orientarea în carieră a studenţilor, precum şi Asociaţia Absolvenţilor, condusă de lect. univ. Cristian Ungureanu. „În anul 2015 s-a organizat o sesiune de selecţie a absolvenţilor de către firma Arcadis prin organizarea unor întîlniri între reprezentanţii firmei şi absolvenţi, majoritatea de la Design, între absolvenţi ai unor specializari, precum Artă Murală, şi studenţi. De asemeni, pentru studenţii de la Design, Modă – Design vestimentar, Grafică, Foto/Video, s-au încheiat contracte pentru efectuarea practicii”, a declarat prof. univ. dr. Maria Urmă.

Arte plastice, Artă murală, Design, Modă – Design vestimentar, Pedagogia artelor plastice şi decorative, Conservare şi restaurare şi Istoria şi teoria artei sînt specializările Facultăţii de Arte vizuale şi Design. Prin natura lor, acestea oferă mai multe oportunităţi de angajare decît specializările celorlalte două facultăţi de la UNAGE. Astfel, studenţii sînt avantajaţi după absolvirea studiilor, avînd şanse mari de încadrare pe piaţa muncii, deoarece nu necesită, neapărat, stagii de practică în diferite instituţii din Iaşi, ei formîndu-se şi specializîndu-se în cadrul orelor de curs.

„Am absolvit acum patru ani la UNAGE, specializarea Arte plastice, cu direcţia de studiu pe Grafică. Mi-am susţinut examenul de licenţă după doi ani de la absolvire, considerînd, la vremea respectivă, că nu mi-e atît de necesară diploma pentru că eu oricum am talent. Lucrez, oarecum, în domeniu. Nu este chiar ce am visat eu cîndva, voiam să devin arhitect. Fac grafica ambalajelor pentru diferite produse alimentare, a cărţilor de vizită, pliante, uneori chiar a coperţilor unor cărţi. Nu e acelaşi lucru, pentru că înainte ţineam creionul în mînă. Acum ţin mouse-ul”, a declarat Andrei Petrariu, absolvent UNAGE.

Există şi absolvenţi care lucrează conform specializării, avînd carte de muncă sau fiind liber profesionişti, dar fără a-şi fi susţinut examenul de licenţă. Din păcate, ar spune unii profesori de la UNAGE, care consideră absolut necesară diploma de licenţă, ea fiind dovada echivalării studiilor. „Eu am absolvit Conservare şi restaurare la UNAGE, cu direcţia Pictură, acum şase ani. Nu mi-am permis să îmi susţin examenul de licenţă şi am tot amînat pînă cînd nu am mai avut dreptul să o fac. Trecuseră deja cei trei ani după absolvirea studiilor în care aveam dreptul să-mi dau licenţa. Am lucrat ca ospătar, vînzătoare, am stat şi fără loc de muncă pentru că nu găseam nicăieri ceva care să aibă legătură cu ceea ce am studiat. De doi ani lucrez, să zicem, în domeniu. Pictez biserici, pentru că la asta mă pricep. Salariul, însă, e foarte mic şi mă întreb uneori dacă diploma de licenţă mi-ar fi adus cîţiva lei în plus”, a declarat Mihaela Calistru, absolventă UNAGE.

Astfel, conform datelor din ultimul an, la o promovabilitate de 100%, procentul absolvenţilor de la Facultatea de Arte vizuale şi Design, încadraţi pe piaţa muncii sau liber profesionişti, variază între 80% şi 85%.

 

Compozitorii propriului portativ

La Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice, în ceea ce priveşte valorificarea calificării universitare obţinute, o mare parte din absolvenţi sînt angajaţi sau colaborează încă din timpul studiilor cu instituţiile de artă (filarmonici, teatre muzicale) sau cu instituţiile de învăţămînt. „Remarcăm totuşi existenţa unor greutăţi reale în angajarea absolvenţilor de la muzică în învăţămîntul preuniversitar, datorate organizării defectuoase a vacantării posturilor şi a examenului de titularizare, la nivel naţional şi în mod particular la Iaşi”, a declarat decanul Facultăţii de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice, prof. univ. dr. Tatiana Laura Pocinoc.

Pentru o pregătire eficientă, fiecare profesor de disciplină artistică, dar şi conducerea facultăţii se preocupă în mod constant de practica studenţilor. „În ultimul an, s-au desfăşurat 89 de manifestări artistice, realizate de studenţi sau cu studenţi, în sălile universităţii. Aşadar, efortul organizării este uriaş din partea decanatului şi a secretariatului artistic”, a declarat prof. univ. dr. Tatiana Laura Pocinoc.

Deşi facultatea abundă de specializări, şi anume: Interpretare muzicală – Instrumente, Interpretare muzicală – Canto, Compoziţie (clasică şi jazz/muzică uşoară), Muzicologie, Dirijat (cor şi orchestră), Pedagogie muzicală, Muzică religioasă bizantină, totuşi, absolvenţii care lucrează conform specializării pot considera că sînt printre cei norocoşi dacă ajung să lucreze în teatre muzicale sau filarmonici. „De doi ani studiez Canto clasic la UNAGE, iar din 2014 colaborez cu Opera Naţională Română Iaşi. A fost vorba strict de noroc ajungînd la Operă fără să am, încă, studii superioare, ci doar talent. Dar chiar dacă nu se întîmpla aşa, cred că făceam tot posiblul pentru a ajunge să lucrez într-o astfel de instituţie. Recomand tuturor mult exerciţiu”, a declarat Silviu Stratulat, student în anul al II-lea la UNAGE.

Cei mai puţin norocoşi nu ajung nici la Filarmonică, nici în teatre, nici în şcoli, ci unde găsesc. Raporturile Centrului de Consiliere şi Orientare în carieră spun că aşa li se întîmplă celor care nu se implică destul în şlefuirea talentului, de aici şi procentul mic al celor care lucrează în domeniu după absolvire. Situaţie asemănătoare cu cea a Facultăţii de Teatru, adică între 20% şi 25%.
„Am absolvit acum doi ani, specializarea Pedagogie muzicală, în speranţa şi cu dorinţa de a fi profesoară. Mi-a plăcut dintotdeauna ideea de a-i învăţa pe cei mici tainele artei muzicale, dar soarta mi-a fost potrivnică. Aşa că acum sînt vînzătoare la un magazin dintr-un centru comercial. Partea bună este că nu voi renunţa şi că voi încerca an de an să ajung la catedră”, a declarat Ioana Năstasă, absolventă UNAGE.

 

Final (ne)fericit

„Această universitate îi pregătește temeinic pe studenți, la toate specializările. Dar, din păcate, România e foarte săracă în locuri de muncă pe domeniul cultural. Din această cauză rezultă procentul mic al absolvenților angajați”, a declarat lect. univ. dr. Cristian Ungureanu, coordonatorul Asociației Absolvenților de la UNAGE.
Deşi an de an ies de pe porţile Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi sute de artişti, pregătiţi pentru a intra pe piaţa muncii după ce au studiat spre a-şi perfecţiona talentul nativ, procentul celor care lucrează conform specializării, făcînd o medie între cele trei facultăţi, este mic: între 40% şi 45%.

 

Foto: Lavinia Bibire