După mai mult de cinci ani de la începerea renovărilor la căminul C5 din Campusul „Titu Maiorescu” al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la începutul acestui an lucrările au fost finalizate, iar clădirea a fost dată parțial spre folosire. Universitatea a fost nevoită să sisteze demersurile pe o perioadă de doi ani din cauza întreruperii fondurilor de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și să le reînceapă din bani proprii.

În anul 2010, conducerea Universității a decis închiderea căminului C5 din Campusul „Titu Maiorescu”, în vederea reabilitării. Clădirea, ce prezenta risc seismic, era construită din cărămidă veche din anii ’60, iar condițiile precare o făceau greu de locuit pentru studenți. După o perioadă îndelungată în care s-a lucrat cu întreruperi la refacerea construcției, pentru care au fost investiți aproximativ 9 milioane de lei, căminul a fost finalizat. Acesta a fost dotat cu lifturi, băi în camere și bucătărie pe fiecare palier, iar fațada clădirii a fost schimbată în totalitate. Chiar dacă lucrările au fost terminate în ultima lună a anului 2015, căminul nu a putut fi dat spre folosință decît la începutul anului 2016, în prezent fiind utilizate doar parterul, unde se află birourile administrative, și etajul I unde sînt cazați studenții. „Nu am putut să îl deschidem în decembrie cînd căminul a fost preluat de la constructor și să îl dotăm tot atunci cu mobilă. Și nici nu puteam da drumul la cămin în martie, la jumătatea semestrului. La capacitate, căminul C5 este parțial dat în locuire, cît se poate, iar completa dare în funcțiune se va face la 1 octombrie”, a declarant Bogdan Eduard Pleșcan, Director General Administrativ al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC).

Chiriași pe două niveluri

Dacă deocamdată noul cămin este locuit doar de către studenți străini, începînd cu următorul an universitar acestora li se vor alătura și doctoranzi. „Și în anul viitor cele 376 de locuri din cămin vor fi ocupate de cei de la Erasmus-Mundus și doctoranzii care acum sînt împrștiați în toate căminele”, a afirmat Bogdan Eduard Pleșcan.

Deși în prezent Universitatea are aproximativ 29.000 de studenți, faptul că C5 va fi ocupat doar de studenții străini și doctoranzi nu constituie o problemă, deoarece în căminele acesteia încă mai sînt locuri ce ar putea fi date oricînd în folosință: „În momentul de față sînt locuri de cazare disponibile: 30 prin Târgușor, 30 în Titu Maiorescu și aproximativ 20 în Codrescu”, a mai adăugat Bogdan Eduard Pleșcan.

„Ne place să locuim aici, condițiile sînt perfecte. Primul etaj, unde locuim noi, este plin, de aceea uneori nu este atît de liniște. După-amiaza avem tot felul de întîlniri în hol, unde stăm de vorbă, ne cunoaștem, e viață de cămin, ne place!”, a declarat una dintre studentele cazate în C5. Schimbările din căminul C5 au fost și de ordin organizațional, în prezent fiind aduși noi angajați, de la portar pînă la corpul administrativ.

Despre legile renovării

În ceea ce privește tarifele de cazare, acestea vor fi aceleași ca în cazul căminelor C1, C2, C3 și anume: 275 lei pentru camere de două persoane și 250 lei pentru camerele de trei persoane. „Toate aceste patru cămine au același nivel de confort, motiv pentru care mi se pare firesc ca tarifele să fie la fel”, a concretizat Bogdan Eduard Pleșcan.

În funcție de fondurile de investiții și fondurile proprii pe care Universitatea va reuși să le antreneze, conducerea are în vedere reabilitări anuale, cu precădere în Campusul Titu Maiorescu și în căminul C4 din Târgușor. După nevoile fiecărui cămin se vor face reabilitări în ceea ce privește: structura de rezistență, tîmplăria, instalația sanitară, dar și reabilitări ce țin de aspectul camerelor: mobilier și zugrăveală.

de
Andreea ANTON
Lidia CROITORU