Studenții de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) își desfășoară stagiile de practică pe fermele și spațiile instituției de învățămînt superior, precum Ferma „Vasile Adamachi”, ferma de bovine din comuna Rediu, ferma Ezăreni din comuna Miroslava, pensiunea de la Plaiul Șarului, jud. Suceava si ferma Făcăieni din jud. Ialomița. Stagiile de practică dau şansa studenţilor să pună în aplicare ce au învățat la cursuri și au ca scop familiarizarea lor cu cîmpul de muncă. Practica e obligatorie, nu presupune examene scrise, dar tinerii trebuie să primească note de trecere pentru a putea promova anul.

Practica, pas cu pas

Potrivit fiecărei specializări, practica din primii doi ani de studiu se face timp de trei – patru săptămîni în fermele proprii, iar în anii al III-lea și al IV-lea se face practică desfășurată: timp de două săptămîni o grupă de doi studenți merge la o fermă specializată sau o instituție. De asemenea, practica se poate efectua şi în cadrul laboratoarelor, clinicilor sau cabinetelor medicale din facultate sau din alte facultăţi din universitate, precum si în biblioteca facultăţii sau biblioteca centrală universitară, după caz.

„În prezent facem practică pe pomi, îi tăiem pentru regenerare, crescând astfel durata de viață și potențialul productiv. Sîntem împărțiți în trei grupe și ne vine ușor, fiind chiar o plăcere să muncim în echipă și să știm că facem un lucru constructiv”, a spus Victor Asoltanei, student în primul an la Facutatea de Horticultură.

Fiecare stagiu de practică este organizat printr-un portofoliu de practică ce cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele, deprinderile, abilităţile ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a acestuia. „La sfîrșitul perioadei de stagiu, practicantul are obligaţia de a întocmi un raport al activităţii de instruire practică, vizat de tutore si cadrul didactic supervizor, care va fi prezentat anual la colocviul de evaluare a cunoştinţelor. Colocviul este format din trei cadre universitare, care vor testa oral cunoștințele studentului printr-o serie de întrebări. Studentul trebuie să aibă minimum 7 puncte din 10 pentru a promova, promovare fără de care nu se poate face o medie finală”, a declaratat conf. univ. dr. Mihai Mustea, directorul Departamentului de Practică de la USAMV Iași.

Pe piaţa muncii, teoria nu e suficientă

În rîndul studenților, stagiile de practică sînt văzute ca fiind utile pentru viitorul lor și consideră că partea teoretică nu ar putea fi consolidată fără această componentă. „Am învățat lucruri noi, necunoscute pînă acum. Ca viitori ingineri agronomi, trebuie să fim familiarizați și cu munca de jos, ca să știm pe viitor ce să le cerem angajaților fermei la care vom lucra. E datoria noastră să știm cum trebuie făcută plantarea, să știm ce e de făcut pentru o recoltă bogată”, a declarat Răzvan Damian, student în anul al doilea la Facultatea de Horticultură.

Aceștia consideră practica esenţială, întrucît le întregeşte pregătirea profesională, îi ajută să facă cunoștință cu meseria încă din timpul facultății şi totodată să-şi aleagă direcţia în care doresc să profeseze după terminarea studiilor. „Practica făcută la USAMV m-a ajutat foarte mult. Cred că nu m-aș fi putut integra atît de repede în domeniul agricol, fără experiența practică din timpul studenției”, a declarat Mircea Lupașcu, fost student la Facultatea de Agricultură, care lucrează în prezent la compania „Agricola Moldova Țiganași”.

Patrimoniul USAMV

Fondul funciar al USAMV Iaşi, la data de 01.01.2014 era de 11.824,69 ha, din care în proprietate 11.575,81 ha şi în administrare directă 248,89 ha. „Cele mai dezvoltate stațiuni didactice sunt ferma «Vasile Adamachi» și cea de la Rediu. În acestea fac practică majoritatea studenților de la Facultatea de Agricultură, Horticultură și Zootehnie, iar cei de la Medicină Veterinară își fac stagiile practice în cadrul clinicilor și laboratoarelor din cadrul Facultății”, a declarat Mihai Mustea.

Ferma Vasile Adamachi, intrată în administarea universității din anul 1929, este formată din cinci sectoare în care studenţii îşi desfăşoară practica horticolă şi agricolă, îndrumați de profesorii lor. Sectorul viticol are 14 hectare de producţie şi 1,8 hectare pentru cercetări, cu vreo 200 soiuri de viță. Sectorul pomicol are 25 hectare de plantaţii şi mii de pomi, totul ca urmare a activității studenților. Sînt urmate de sectorul legumicol, cu solare şi soiuri, sectorul floricol în care se găsesc aproximativ 2.000 de specii de flori și un sector dendrologic-ornamental cu brazi, molizi, pini şi arbuşti.

Ferma de bovine din comuna Rediu este un rezultat al investițiilor de peste 1,5 milioane euro, cu peste 50 de vaci din rasa Fleckvieh Simmental, 15 tipuri de echipamente agro-zootehnice, dar și două laboratoare pentru analize fizico-chimice, microbiologice și senzoriale aplicate produselor de origine animală, dotate cu peste 60 de echipamente moderne și cu infrastructură IT pentru operare.

Producţia este folosită şi în campusul universitar

Producția de pe urma activității practice a studenților (legume, produse lactate, vinuri) se comercializează, iar o parte din ea este folosită chiar în magazinul din campusul universitar, dar si la cantina USAMV. Această producție aduce anual 40% cîștig din venitul total, de aproximativ 75.000 lei. După ce e strînsă recolta, aceasta este pusă la dispoziţia firmelor sau persoanelor fizice care doresc să cumpere în diverse cantităţi. Au devenit tradiţionale colaborările cu Direcţiile Agricole din zona Moldovei şi unităţi precum Dorna Lactate, Kosarom, Lunca Paşcani, Agricola Ţigănaşi, Astra Trifeşti.

de
Lăcrămioara MOCANU
Sabrina PATRICHE