Departamentul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic (DCITT) din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) și Liga Studenților USAMV Iași organizează vineri, 7 aprilie 2017, începînd cu ora 09.00, Simpozionul Științific Studențesc. Deschiderea evenimentului va avea loc în Aula Magna „Haralamb Vasiliu”. Studenții, masteranzii și doctoranzii, prin lucrările din cadrul manifestării, își vor prezenta rezultatele cercetărilor în domeniul studiat.

După deschiderea simpozionului, lucrările fiecărei secțiuni vor fi prezentate în săli distincte: Agricultură (Amfiteatrul A5), Horticultură (Laborator Viticultură), Medicină Veterinară (Amfiteatrul A1MV), Zootehnie (E28), precum și Școala Doctorală (Sala Verde). În cadrul lucrărilor, printre temele ce vor fi susținute se numără: „Studii privind comportarea speciilor de plante și a raselor de animale în condițiile regiunilor de Nord-Est a României” și „Identificarea și combaterea bolilor la plante și animale”.

„Vom scoate în evidență cele mai bune cercetări care au fost realizate de către studenții agronomi. Sînt invitați și studenți de la universitățile partenere pe domenii asemănătoare, printre care și studenți de la Universitatea Agrară din Chișinău. Primele patru lucrări vor fi premiate pe baza punctajului acumulat la conținutul științific, calitatea prezentării, interesul și aplicabilitatea acesteia. În afara premiilor, cele mai bune lucrări sînt relevante pentru că pot fi promovate și publicate in extenso pentru simpozionul mare care va fi organizat pe parcursul unei săptămîni la «Ziua porților deschise» din toamnă”, a declarat conf. univ. dr. Vasile Stoleru, prorector cu activități sociale, studențești și relații cu alumni.

În comisia de evaluare a simpozionului vor participa cadre didactice de la fiecare facultate, aceasta fiind formată din trei membri, două cadre didactice și un reprezentant al studenților.

Simpozionul Științific Studențesc al USAMV Iași se află la cea de-a unsprezecea ediție.

Sursă foto: uaiasi.ro